Samarbejdspartnere og sponsorer:

Yonex:

Danske Bank Nyborg:

V. Ulrik Pedersen:

Jyske Bank Nyborg:

Bygma Nyborg:

V. Preben Jensen:

Velkommen til ULBK´s hjemmeside


Fællestræning:
Der vil i år også være mulighed for at spille lidt badminton hen over sommeren. Det er på tværs af vores motions og seniortrupper, og hvor man har mulighed for at prøve at spille mod nogle fra andre hold.
Datoerne er. Mandag den. 23 maj 2016. den.13 juni 2016 og den.18 juli 2016. Alle dage er kl.19:00 i ny hal. 

                                                         
                                                                                                              


 

                                                                                                             

  

Bliv donor:

Bloms Eftf.:

Østfyns Parabolcenter:

V. Eggert Christiansen:

Jørgens Hansen Møbler. V. Heidi og Lars Hansen:

N3T. V. Peter Pedersen:

v. Frank Madsen:

Ullerslev: